Opłaty

Pobierz grafik sesji w pdf-ie.

Płatność gotówką w recepcji.


KARNETY OPEN 
Ważne od daty wykupienia. Upoważniają do wstępu na jedną sesję w ciągu dnia

90-dniowy normalny - 670 zł - oszczędzasz 200 zł
90-dniowy ulgowy (renciści) - 490 zł
90-dniowy ulgowy (emeryci, uczniowie, studenci do 26 r.ż.) - 390 zł

30-dniowy normalny - 290 zł 
30-dniowy ulgowy (renciści) - 190 zł
30-dniowy ulgowy (emeryci, uczniowie, studenci do 26 r.ż.) - 150 zł

15-dniowy normalny - 170 zł
15-dniowy ulgowy (renciści) - 135 zł
15-dniowy ulgowy (emeryci, uczniowie, studenci do 26 r.ż.) - 105 zł

7-dniowy normalny - 100 zł
7-dniowy ulgowy (renciści) - 80 zł
7-dniowy ulgowy (emeryci, uczniowie, studenci do 26 r.ż.) - 65 zł

Karnety open miesięczne rodzinne:
1-sza osoba - 290 zł
2-ga osoba - 200 zł
3-cia i kolejne osoby - 125 zł


ABONAMENTY
Ważne od daty wykupienia

Abonament na 4 wejścia - (ważny 30 dni) - 140 zł
Abonament na 6 wejść - (ważny 30 dni) - 180 zł 
Abonament na 8 wejść - (ważny 30 dni) - 220 zł  
Abonament na 10 wejść - (ważny 90 dni) - 280 zł
Abonament na 20 wejść - (ważny 120 dni) - 490 zł

 
JEDNORAZOWE WEJŚCIE - 40 zł

 
DOPŁATY I KAUCJE DO KART

Medicover Sport
- dopłata do pojedynczej sesji - 6 zł
- lub zryczałtowana dopłata do dowolnej liczby sesji przez 30 dni - 50 zł

Multisport Plus
- dopłata do pojedynczej sesji - 7 zł
- lub zryczałtowana dopłata do dowolnej liczby sesji przez 30 dni - 50 zł

FitProfit
- bez dopłat
- ale obowiązuje kaucja zwrotna 100 zł na 30 dni. W jej ramach wymagana jest minimalna liczba wejść 4 razy w ciągu 30 dni. Kaucja będzie zwrócona po upływie 30-dniowego okresu z tym, że za każdą nieobecność poniżej 4 wejść będzie potrącona kwota 25 zł.


OPŁATY PRZYJMUJEMY GOTÓWKĄ W RECEPCJI.

Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo