Opłaty

Pobierz grafik sesji w pdf-ie.

KARNETY OPEN, ważne na miesiące kalendarzowe
1M – miesięczny – normalny - 200 zł 
1M – miesięczny – rodzinny - pierwsza osoba - 200 zł, druga - 150 zł, trzecia - 100 zł
1M – miesięczny – studenci studiów dziennych –- 120 zł
1M  miesięczny – emeryci –- 100 zł
3M – kwartalny – normalny - 450 zł, czyli 150 zł za miesiąc 
12M  roczny – normalny - 1.650 zł

Opłata za połowę miesiąca wynosi 60% ceny za cały miesiąc.

 

ABONAMENTY, ważne od daty wykupienia
4 wejścia –- 120 zł   (na 1 miesiąc) 
6 wejść – - 160 zł   (na 1 miesiąc) 
8 wejść – - 180 zł   (na 1 miesiąc) 
10 wejść – - 250 zł   (na 3 miesiące)

 

Karnety promocyjne 
STAŁE TERMINY - miesięczny –- 2 stałe terminy w tygodniu - 160 zł

 

Pojedyncze wejście
35 zł

 

Karty pracownicze
Fitproft i Oksystem - bez dopłat.
Multisport Plus:
5 zł - za pojedyncze sesje bez sesji odrodzeńczych
10 zł - za pojedyncze sesje odrodzeńcze
30 zł - ryczałt za miesiąc kalendarzowy bez sesji odrodzeńczych
40 zł - ryczałt za miesiąc kalendarzowy na wszystkie sesje.

Użytkownik karty zobowiązany jest do uiszczenia opłaty gotówką przed sesją w recepcji Instytutu.

Script logo